Choose your language:

E condensor

Stoomschillen van aardappelen en groenten is de meest toegepaste methode voor het verwijderen van de schil. Stoomschillen wordt echter gekenmerkt door de pulsgewijze emissie van grote hoeveelheden stoom uit een schilvat, direct naar de atmosfeer. De energie in de afgeblazen stoom gaat daarbij verloren. Daarnaast veroorzaakt het afblazen van stoom lawaai-emissie en geuroverlast. Elders ontwikkelde system voor emissiereductie zijn zonder uitzondering nauwelijks effectief gebleken en kunnen gepaard gaan met drukverliezen, waardoor bovendien de efficiëntie van de stoomschiller afneemt.

E condensor
Solutherm heeft inmiddels ruim 15 jaar ervaring opgebouwd met systemen voor het condenseren van afblaasstoom uit stoomschillers. Deze ervaring heeft geresulteerd in een nieuw, doorontwikkeld product: De E condensor. De E condensor maakt gebruik van een gepatenteerde RVS platencassette als condensatiemateriaal. De condensor is vrij toegankelijk voor inspectie en reiniging, is relatief compact en is de enige bewezen oplossing voor het volledig condenseren van alle afblaasstoom tot hoogwaardige restwarmte.

Meer informatie
De E condensor is ontwikkeld en gerealisereerd in samenwerking met SGL Technology te Breda en Andritz te Gouda. Beide bedrijven ontwerpen, fabriceren en leveren uiteenlopende installaties voor de voedingsmiddelenindustrie.

SGL Technology, Adritz en Solutherm hebben bij de ontwikkeling van de E condensor elk vanuit eigen expertise en invalshoek bijgedragen aan het eindresultaat. Deze aanpak heeft reeds vele malen tot succes geleid en biedt ook nu voorsprong door inzicht en innovatie.

Solutherm Science behind technology

Neem contact op

Optimalisatie droogproces rookworst

Het drogen van rookworst vindt plaats met grote hoeveelheden warme lucht en is daarmee …

Bekijk case

Sublimax® Dry condensing

De kwaliteit van geraffineerde eetbare oliën en vetten wordt in belangrijke mate bepaald door …

Bekijk case

E condensor

Stoomschillen van aardappelen en groenten is de meest toegepaste methode voor het verwijderen van …

Bekijk case