Choose your language:

Impingement Koelen en Vriezen

De door Solutherm doorontwikkelde impingement technologie gebruikt lucht als koel- of droogmedium, op zeer efficiënte wijze. Deze efficiëntie komt voort uit de wijze waarop de lucht in een patroon van kleine straaltjes naar het product wordt geblazen, waardoor warmteoverdrachtscoëfficiënten worden gerealiseerd die anders niet mogelijk zijn. Bovendien is de benodigde ventilatorenergie door minimalisatie van het luchtdebiet gering.

Impingement koel- en vriestunnels zijn met name geschikt voor dunne of losse producten, die snel gekoeld en/of ingevroren dienen te worden. Koel- en vriestijden van impingementtunnels zijn vergelijkbaar met die van cryogene vriestunnels (stikstof of kooldioxide), omdat door een betere warmte-uitwisseling met hogere temperatuur kan worden gekoeld.

Toepassingen
De impingement technologie is door Solutherm veelvuldig toegepast, zowel voor koel- als vriestoepassingen. Enkele voorbeelden:

  • Voorkoelen van halffabrikaten voor chocolade repen
  • Eindkoeling van chocolade
  • Invriezen van koffieconcentraat, ter voorbereiding van het maal- en vriesdroogproces.
  • Koelen van aardappelkroketten
  • Drogen van suikeroplossingen op wafels

Projectcase “Koelen”: Zoetwaren
Voor koeltoepassingen is een gestandaardiseerde impingement koeltunnel ontwikkeld, die kan worden uitgevoerd met alle gangbare transportbanden. Kenmerkende eigenschappen van dit vernieuwde ontwerp zijn: modulaire opbouw, product vrij toegankelijk via scharnierbare kappen, goed reinigbaar, luchttransport naar en van de tunnel geheel geïntegreerd in de constructie en een unieke, compacte bouwwijze. De speciaal ontwikkelde impingementnozzles maken dat het energieverbruik voor luchtcirculatie 30% tot 50% lager is dan elders toegepaste impingement systemen. De tunnel is verder leverbaar in twee uitvoeringsvormen: “High Impingement”, voor producten die intensieve koeling vereisen en “Mild Impingement”, voor producten waar hoge warmteoverdracht minder effectief is. Het ontwerp is inmiddels meermaals succesvol toegepast binnen de zoetwarenindustrie.

Meer informatie
De impingement koeltunnels zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met Orangeworks. Orangeworks ontwerpt, fabriceert, levert en installeert wereldwijd procesapparatuur, ondermeer binnen de voedings- en genotmiddelenindustrie. Orangeworks en Solutherm hebben bij de ontwikkeling van de modulaire “High” en “Mild” impingement koeltunnels elk vanuit eigen expertise en invalshoek bijgedragen aan het eindresultaat. Deze aanpak heeft reeds vele malen tot succes geleid en biedt ook nu voorsprong door inzicht en innovatie. Voor meer informatie, zie Website Orangeworks

Projectcase “Vriezen”: Koffieconcentraat
Een vriestunnel voor koffie bestaat in hoofdzaak uit een roestvrij stalen transportband met impingement modules boven en onder deze band. Voorgekristalliseerde koffieslurry wordt op de band gepompt tot een uniforme productlaag. Het product wordt vervolgens getransporteerd door impingement vriestunnel en wordt daarin volledig bevroren. Dit vriesproces vindt op gespecialiseerde wijze plaats, met gedefinieerde vriessnelheid,waardoor:
de natuurlijke bruine kleur van het product behouden blijft;
energieverbruik voor koeling en ventilatoren minimaal is;
sneeuw vorming in de coolroom beperkt blijft.

Meer informatie
Impingement vriessystemen voor de koffie industrie zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met Ipco Process systems. Ipco is wereldwijd marktleider op het gebied van de fabricage en levering van staalbanden en levert machines voor de chemische- en voedingsmiddelenindustrie. Ipco is daarin wereldwijd vertegenwoordigd. Ipco en Solutherm hebben bij de ontwikkeling van de impingement koffie vriestoepassing elk vanuit eigen expertise en invalshoek bijgedragen aan het eindresultaat. Deze aanpak heeft reeds vele malen tot succes geleid en biedt ook nu voorsprong door inzicht en innovatie. Voor meer informatie, zie Website Ipco

Solutherm Science behind technology

Neem contact op

Sublimax® Dry condensing

De kwaliteit van geraffineerde eetbare oliën en vetten wordt in belangrijke mate bepaald door …

Bekijk case

Optimalisatie droogproces rookworst

Het drogen van rookworst vindt plaats met grote hoeveelheden warme lucht en is daarmee …

Bekijk case

E²E-Condenser

Stoomschillen van aardappelen en groenten is de meest toegepaste methode voor het verwijderen van …

Bekijk case