Choose your language:

Optimalisatie droogproces rookworst

Het drogen van rookworst vindt plaats met grote hoeveelheden warme lucht en is daarmee een relatief energie-intensief proces. Teneinde de mogelijkheden voor energiebesparing en procesoptimalisatie van deze processen gefundeerd te kunnen bepalen, zijn alle droogtorens van Unilever te Oss, de regelsystemen en de luchtcirculatie in kaart gebracht. Verder is de performance van de torens bepaald door meting van het temperatuur-tijdverloop van de producten en de drooglucht.

Aanpak
Op basis van de inventarisatie is een thermische analyse gemaakt van de droogprocessen en is in samenwerking met productexperts van Unilever op labschaal, door gerichte metingen, onderzocht welke droogcondities optimaal zijn. Op basis hiervan is een full-scale optimalisatie uitgevoerd van de droogtorens. De door Solutherm uitgevoerde scope omvatte het gehele traject van theoretische product en procesanalyse, ontwerp van het geoptimaliseerde luchtcirculatiesysteem, aanpassing van de procesregelingen van de droogtorens, tot en met de assistentie bij de inbedrijfname.

Resultaten
De aanpassingen hebben geleid tot een halvering van het energieverbruik van de droogtorens en leveren een overall CO2-emissiereductie op van de site van ten minste 10% per jaar.

Dit project is een voorbeeld van de wijze waarop theoretische proceskennis in de praktijk is toegepast voor de optimalisatie van regelingen en betere inzet van bestaande equipment, met aanzienlijke energie- en kostenbesparingen als resultaat.

Solutherm Solutions in Thermodynamics

Neem contact op

Sublimax® Dry condensing

De kwaliteit van geraffineerde eetbare oliën en vetten wordt in belangrijke mate bepaald door …

Bekijk case

Impingement Koelen en Vriezen

De door Solutherm doorontwikkelde impingement technologie gebruikt lucht als koel- of droogmedium, op zeer …

Bekijk case

E²E-Condenser

Stoomschillen van aardappelen en groenten is de meest toegepaste methode voor het verwijderen van …

Bekijk case